Áskorun til stjórnvalda um að tryggja það að fötluðu fólki sé kleift að taka virkan og fullan þátt í stjórnmálum og opinberu lífi til jafns við aðra.

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum (afnám krónu á móti krónu skerðingar), 54. mál.

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um tillögu til þingsályktunar um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 21. mál.

Lesa meira

Umsögn Þroskahjálpar vegna áforma um endurskoðun á lögum um umboðsmann barna.

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna um grænbók á málefnasviði hagskýrslugerðar, grunnskráa og upplýsingamála.

Lesa meira

Umsagnir Þroskahjálpar um drög að reglugerðum skv. l. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk.

Lesa meira

Ábendingar Landssamtakanna Þroskahjálpar til vinnuhóps ráðuneyta um gerð skýrslu um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálans).

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu (dvalarrými og dagdvöl) o.fl., 426. mál.

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um tillögu til þingsályktunar um undirritun og fullgildingu valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 17. mál.

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði, 394. mál.

Lesa meira