Áskorun til stjórnvalda um að tryggja það að fötluðu fólki sé kleift að taka virkan og fullan þátt í stjórnmálum og opinberu lífi til jafns við aðra.

Áætlanir sveitarfélaga í húsnæðismálum, stofnframlög o.fl.

Landssamtökin Þroskahjálp hafa sent öllum borgar-, bæjar og sveitarstjórnum í landinu þetta bréf varðandi húsnæðismál fatlaðs fólks.
Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um drög að reglugerð um stjórn lögreglurannsókna og samvinnu héraðssaksóknara og lögreglustjóra við rannsókn sakamála.

Hér á eftir fara nokkrar ábendingar sem Landssamtökin Þroskahjálp vilja koma á framfæri við innanríkisráðuneytið og önnur hlutaðeigandi stjórnvöld varðandi ofbeldi gegn fötluðu fólki og skyldu ríkisins til að tryggja fötluðu fólki aðgang að réttarkerfinu og vernd réttarkerfisins til jafns við aðra. Samtökin telja að líta beri mjög til þessara skyldna og eftirfarandi sjónarmiða við setningu reglna um lögreglurannsóknir og framkvæmd þeirra.
Lesa meira

Ályktun stjórnar Landssamtakanna Þroskahjálpar.

Stjórn Landssamtakanna Þroskahjálpar átelur harðlega það virð­ingar- og til­lits­leysi sem allt of oft einkennir sam­skipti stjórn­valda ríkis og sveitarfélaga við fatlað fólk. Stjórnin bendir á að virðing og tillitssemi á vera leið­ar­ljós við alla fram­kvæmd þjónustu við fatlað fólk, eins og er sérstaklega áréttað í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að virða og framfylgja.
Lesa meira

Ósk um upplýsingar varðandi þjónustu við fatlað fólk. Bréf sent félags- og húsnæðismálaráðherra

Eins og ráðuneytinu er kunnugt er í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðs fólks, með síðari breytingum, mælt fyrir um að ráðherra skuli hafa „eftirlit með framkvæmd laganna, þar á meðal að þjónusta, starfsemi og rekstur sveitarfélaga og annarra aðila samkvæmt lögum þessum sé í samræmi við markmið laganna, reglugerða og reglna settra samkvæmt þeim og að réttindi fatlaðs fólks séu virt.“
Lesa meira

Ályktanir fulltrúafundar 2016

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um reglur um beingreiðslusamninga við fatlað fólk og forsjáraðila fatlaða barna í Reykjavík.

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um reglur um beingreiðslusamninga við fatlað fólk og forsjáraðila fatlaða barna í Reykjavík. Landssamtökin Þroskahjálp þakka fyrir að fá ofangreindar reglur sendar til umsagnar, sbr. bréf velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, dags. 5. september 2016, og vilja koma eftirfarandi athugasemdum varðandi reglurnar á framfæri.
Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar (LÞ) um frumvarp til laga um húsnæðismál, 849. mál.

Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar (LÞ) um frumvarp til laga um almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.), 857. mál.

Landssamtökin Þroskahjálp þakka fyrir að fá ofangreint frumvarp sent til umsagnar og fagna endurskoðun og einföldun almannatryggingakerfisins sem er löngu tímabær og nauðsynleg. Landssamtökin þroskahjálp hafa sem heildarsamtök fatlaðs fólks tekið þátt í starfi nefndar um endurskoðun almannatryggingakerfisins og hafa á þeim vettvangi og með bókun við skýrslu nefndarinnar komið sjónarmiðum sínum á framfæri. Hestu athugasemdir samtakanna hafa snúið að aukinni tekjutengingu, sérstaklega vegna atvinnutekna með hærra skerðingarhlutfalli og afnámi frítekjumarks.
Lesa meira

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar (LÞ) um tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með áherslu á börn og barnafjölskyldur. (813. mál).

Lesa meira

Bréf til velferðarráðuneytis vegna skammtímavistunar á vesturlandi

Lesa meira