Múrbrjóturinn

Á hverju ári veita Landssamtökin Þroskahjálp viðurkenningu sína, Múrbrjótinn, í tengslum við alþjóðadag fatlaðs fólks 3. desember.

Múrbrjóturinn dregur nafn sitt af því að viðurkenningin er veitt þeim sem að mati samtakanna brjóta niður múra í réttindamálum og viðhorfum til fatlaðs fólks og stuðla þannig að því að það fái tækifæri til að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu og til að lifa eðlilegu lífi til jafns við aðra.

Verðlaunagripurinn er smíðaður á handverkstæðinu Ásgarði þar sem fólk með þroskahömlun starfar.

Frá árinu 1993 hefur Þroskahjálp haldið upp á alþjóðadag fatlaðs fólks og veitt viðurkenninguna.

2021

 • Þórir Gunnarsson fyrir baráttu fyrir aðgengi að listnámi án aðgreiningar og framlag á sviði lista.
 • Harpa Björnsdóttir fyrir baráttu fyrir lista- og menningarlífi án aðgreiningar. 
 • Kristinn Jónasson fyrir mikilvægt framtak og öflugt íþróttastarf í þágu fatlaðra barna.
 • Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, afhenti. 

2020

 • Veftímaritið Flóra hlaut Múrbrjótinn fyrir að skapa vettvang þar sem reynsluheimur fatlaðra kvenna fær umfjöllun og honum lyft í femínískri umræðu.
 • Landssamband ungmennafélaga, LUF, hlýtur Múrbrjótinn vegna framlags í þágu margbreytileikans og jafnra tækifæra fyrir ungt fólk. 
 • Friðrik Sigurðsson, starfsmaður Þroskahjálpar, afhenti.

2019

 • Tabú – femínísk fötlunarhreyfing hlaut Múrbrjótinn fyrir jafningjastuðning fatlaðra mæðra við Freyju Haraldsdóttur í máli hennar gegn Barnaverndarstofu.
 • Ásrún Magnúsdóttir, Gunnur Martinsdóttir Schlüter og Olga Sonja Thorarensen hlutu Múrbrjótinn fyrir verkið„Fegurð í mannlegri sambúð“ sem flutt var á Reykjavík Dance Festival.
 • Einhverfusamtökin fyrir heimildarmyndina „Að sjá hið ósýnilega“, heimildarmynd um reynsluheim einhverfra kvenna. 
 • Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, afhenti.

2018 

 • Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Þorpið, frístundamiðstöð á Akranesi, vegna framlags í þágu margbreytileikans og jafnra tækifæra.

 • Geitungarnir, vinnu- og virknitilboð í Hafnarfirði, vegna framlags í þágu aukinna tækifæra fatlaðs fólks á vinnumarkaði.

 • Árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri Landssamtakanna Þroskahjálpar, afhenti.

2017

 • María Hreiðarsdóttir fyrir lífssögu sína sem hún segir í bókinni „Ég lifði í þögninni“.

 • Jóhanna Sigurðardóttir, fyrrum forsætisráðherra og félagsmálaráðherra, afhenti.

2016

 • Myndlistaskólinn í Reykjavík vegna diplómanáms í myndlist fyrir fólk með þroskahömlun og framlags sem felst í þágu jafnra tækifæra til náms og listsköpunar.

 • Eliza Jean Reid, forsetafrú, afhenti.

2015

 • Aðalheiður Sigurðardóttir fyrir verkefni sitt „Ég er unik“.

 • Elín Sveinsdóttir fyrir framleiðslu þáttanna Með okkar augum.

 • Elís Kjartansson fyrir innleiðingu nýrra aðferða við rannsókn ofbeldismála gegn fötluðu fólki.

 • Eygló Harðardóttir velferðarráðherra afhenti.

2014

 • Mæðgurnar Embla Guðrúnar og Ágúsdóttir og Guðrún Hjartardóttir fyrir fræðsluerindið „Af hverju er barnið mitt ekki úti að éta sand?

 • Stígamót fyrir það frumkvæði að ráða sérfræðing í málefnum fatlaðs fólks til starfa.

 • Birna Guðrún Baldursdóttir fyrir að starfrækja klúbb fyrir ungmenni á einhverfurófi á Akureyri.

 • Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra afhenti.

2013

 • Hestamannafélagið Hörður fyrir frumkvöðlastarfs í hestaíþróttum fatlaðra barna og ungmenna.

 • GÆS-ar hópurinn fyrir nýsköpun í atvinnumálum fatlaðs fólks.

 • Jarþrúður Þórhallsdóttir fyrir að hafa með bók sinni „Önnur skynjun – ólík veröld“ aukið skilningi á einhverfu.

 • Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra afhenti.

2012

 • Ríkisútvarpið fyrir sýningu sjónvarpsþáttanna Með okkar augum.

 • Benedikt Bjarnason fyrir frumkvöðlastarf að notendastýrðri persónulegri aðstoð.

 • Gísli Björnsson fyrir einarða baráttu fyrir notendastýrðri persónulegri aðstoð.

 • Guðmundur Steingrímsson alþingismaður fyrir einarða baráttu fyrir notendastýrðri persónulegri aðstoð fyrir fatlað fólk á Íslandi.

 • Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra afhenti.

2011

 • Með okkar augum hópurinn fyrir sjónvarpsþáttagerð sem stuðlar að breyttri ímynd fatlaðs fólks í samfélaginu.

 • Sendiherrar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fyrir verkefni sem gerir fatlað fólk sjálft að málsvörum samningsins.

 • Sérfræðingarnir fyrir atvinnustefnu sem byggir á styrkleikum einstaklinga.

 • Katrín Jakobsdóttir mennta og menningarmálaráðherra afhenti.

2010

 • Æfingastöðin á Háaleitisbraut fyrir fjölskyldumiðaða þjónustu sem leggur áherslu á heildræna þjónustu við barnið og fjölskyldu þess og sveigjanleg úrræði.

 • Dr. Kristín Björnsdóttir fötlunarfræðingur fyrir samvinnurannsóknir sínar með fólki með þroskahömlun.

 • Guðbjartur Hannesson félags- og tryggingamálaráðherra afhenti.

2009

 • Norðlingaskóli í Reykjavík fyrir skólastefnu sína um nám fyrir alla nemendur án aðgreiningar.

 • Mjólkursamsalan á Selfossi fyrir atvinnustefnu sem hefur stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku fatlaðs fólks.

 • List án landsmæra sem er menningarhátíð með það hlutverk að stefna saman fötluðum og ófötluðum listamönnum.

 • Árni Páll Árnason félagsmálaráðherra afhenti.

2008

 • Dr. Guðrún V. Stefánsdóttir sem varði doktorsritgerð sína um lífssögur Íslendinga með þroskahömlun

 • Guðbrandur Bogason fyrir að auðvelda fólki með þroskahömlun ökunám.

 • Hrannar Björn Arnarson afhenti í fjarveru Jóhönnu Sigurðardóttur félags- og tryggingamálaráðherra.

2007

 • Kennaraskóli Íslands fyrir starfstengt diplómunám fyrir fólk með þroskahömlun.

 • Guðmundur Árnason ráðuneytisstjóri í fjarveru menntamálaráðherra.

2006

 • Freyja Haraldsdóttir fyrir að stuðla að breyttri ímynd fatlaðs fólks með fyrirlstrum sínum í framhaldsskólum

 • ASÍ og Hlutverk – samtök um vinnu og verkþjálfun fyrir að hafa unnið ötullega að réttindabaráttu fókls með fötlun á vinnumarkaði.

 • Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra afhenti.

2005

 • Atvinna með stuðningi – Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík, svæðisskrifsofa málefna fatlaðra á Reykjanesi og Félagsþjónustan á Akureyri fyrir að vinna markvisst að því að skapa fötluðu fólki atvinnutækifæri með stuningi.

 • Grétar Þorsteinsson forseti ASÍ og Ingimundur Sigurpálsson formaður Samtaka   atvinnulífsins afhentu.

2004

 • Íþróttasamband fatlaðra vegna öflugrar starfsemi í 25 ár.

 • Leikskólinn Kjarrið vegna starfsmanna- og uppeldisstefnu sinnar.

 • Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra afhenti.

2003

 • Garðar Sverrisson formaður ÖBÍ vegna samnings um aldurstengingu grunnlífeyris örorkubóta.

 • Fjölmennt, fullorðinsfræðsla fatlaðra fyrirr öflugt listastarf.

 • Landssöfnun Sjónarhóls fyrir átak til betra lífs fyrir sérstök börn.

 • Árni Magnússon félagsmálaráðherra afhenti.

2002

 • Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi vegna þjónustu við börn með fötlun og fjölskyldur þeirra.

 • Rannveig Traustadóttir dósent við Háskóla Íslands vegna uppbyggingar fræðastarfs í þágu fólks með fötlun.

 • Dóra S. Bjarnason dósent við Kennaraskóla Íslands vegna einarðrar baráttu og rannsókna í þágu fólks með fötlun.

 • Jóhann Ágúst Sigurðsson prófessor við Háskóla Íslands vegna grundvallarspurninga sinna um siðferði snemmómskoðunar.

 • Páll Skúlason háskólarektor afhenti.

2001

 • Karl Lúðvíksson vegna uppbyggingar sumardvalar á Löngumýri og starfa að kennslumálum.

 • Björn Bjarnason menntamálaráðherra vegna uppbyggingar á fjögurra ára námi fyrir ungmenni með þroskahömlun við almenna framhaldsskóla.

 • Átak félag fólks með þroskahömlun vegna baráttu þess fyrir réttindum félagsmanna sinna.

 • Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri afhenti.

2000

 • Akureyrarbær fyrir samþættingu í þjónustu við fatlaða.

 • Nemendafélag Borgarholtsskóla vegna samskipunar fatlaðra og ófatlaðra í félagsstarfi.

 • Morgunblaðið fyrir góða umfjöllun um málefni fatlaðra og auðlesna síðu.

 • Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands afhenti.

1999

 • Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Austurlandi fyrir stefnu sína í búsetumálum fatlaðra.

 • Foldaskóli fyrir markvisst starf við að bjóða fötluðum börnum nám í heimaskóla.

 • Tónstofa Valgerðar fyrir árungursríkt menningarstarf með fötluðum.

 • Soffía Pálsdóttir æskulýðsfulltrúii hjá ÍTR fyrir árangursríkt samstarf við fatlaða og fjölskyldur þeirra.

 • Björn Bjarnason menntamálaráðherra afhenti.