Yfirlýsing Þroskahjálpar vegna nauðungarsölu á eign fatlaðs manns í Reykjanesbæ á íslensku og pólsku

Vegna nauðungarsölu á eign fatlaðs manns í Reykjanesbæ

 
*Oświadczenie w języku polskim poniżej*
 
Umfjöllun um mál fatlaðs manns, Jakub Polkowski, sem missti húsnæði sitt og aleigu í nauðungaruppboði langt undir markaðsvirði eignarinnar vakti athygli Þroskahjálpar eins og annarra. Á grundvelli fréttaflutnings og þeirra upplýsinga sem fram hafa komið hafa samtökin verulegar áhyggjur af framkvæmdinni og telja hana, ef rétt er frá greint, í engu í samræmi við skuldbindingar stjórnvalda samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og ákvæði laga sem við eiga.
 
Um er að ræða fatlaðan mann sem á vegna fötlunar sinnar að njóta viðeigandi aðlögunar og viðeigandi og fullnægandi stuðnings og leiðbeininga af hálfu hlutaðeigandi stjórnvalda, svo sem skýrt er kveðið á um í samningnum og einnig leiðir af íslenskum lögum, s.s. stjórnsýslulögum, lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um jafna meðferð utan vinnumarkaðar.
 
Í ljósi ofangreinds og þeirra mikilsverðu réttinda og hagsmuna sem eru í húfi hefur Þroskahjálp sent fyrirspurn til Reykjanesbæjar, sýslumannsins á Suðurnesjum og réttindagæslu fatlaðs fólks með afriti á félags- og vinnumarkaðsráðuneyti og dómsmálaráðuneyti, og óskað eftir svörum við eftirfarandi spurningum:

 

  • Jakub Polkowski á, vegna fötlunar sinnar, rétt á þjónustu, stuðningi og viðeigandi aðlögun.
    Með hvaða hætti voru þessi atriði uppfyllt í aðdraganda þess að heimili hans var selt nauðungarsölu, á verði langt undir markaðsvirði eignarinnar?

 

  • Í samningi Sameinuð þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er skýrt kveðið á um að tryggja beri fötluðu fólki aðgengi að upplýsingum til jafns við aðra og við útfærslu þeirra upplýsinga sem birtar eru skuli taka mið af fötlun viðkomandi. Með hvaða hætti var það gert í máli Jakub Polkowski?

 

  • Hvaða leiðsagnar til þess bærra aðila naut Jakub Polkowski við að gæta þeirra mikilsverðu hagsmuna sem felast í því að komast hjá því að húsnæði hans var selt nauðungarsölu, m.a. á grundvelli skuldar við Reykjanesbæ, eftir því sem fram hefur komið í fjölmiðlum?

 

  • Var á einhverjum tímapunkti haft samband við réttindagæslu fatlaðs fólks, sem hefur það lögbundna hlutverk að aðstoða fatlað fólk við að gæta hagsmuna sinna og réttinda, í ferlinu sem leiddi til nauðungarsölu eignar Jakub Polkowski?

 

  • Var á einhverjum tímapunkti haft samráð við hagsmunasamtök fatlaðs fólks með það markmið að gæta hagsmuna Jakub Polkowski áður en til nauðungarsölu kom?

 

Landssamtökin Þroskahjálp hafa óskað eftir því að svör við framangreindnum spurningum berist eins skjótt og nokkur kostur er.
 

 
Sprawa niepełnosprawnego mężczyzny polskiego pochodzenia, Jakuba Polkowskiego, który stracił swój dom w przymusowej licytacji za cenę znacznie niższą niż wartość rynkowa nieruchomości, przykuła uwagę stowarzyszenia Þroskahjálp, podobnie jak innych. Na podstawie doniesień prasowych i przedstawionych dotychczas informacji nasze stowarzyszenie jest poważnie zaniepokojone całą sytuacją i procesem sprzedaży tej nieruchomości. Uważamy, na podstawie otrzymanych informacji, że proces licytacji nieruchomości należącej wcześniej do Jakuba nie pokrywa się w żaden sposób ze zobowiązaniami rządu wynikającymi z Konwencji Zjednoczonych Narodów o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz ustaw i przepisów, które dotyczą osób niepełnosprawnych na Islandii.
 
Sprawa dotyczy osoby niepełnosprawnej, która powinna w pełni korzystać z prawa do odpowiedniego przystosowania do życia w społeczeństwie oraz odpowiedniego, wystarczającego wsparcia i dostępu do informacji ze strony urzędu socjalnego w swojej gminie, o czym traktuje Konwencja, a także ze strony islandzkiego systemu prawnego m.in. prawa administracyjnego, ustawy o świadczeniach na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających długotrwałego wsparcia, ustawy o gminnych usługach społecznych i tym podobnych.
 
W świetle powyższych wydarzeń oraz fundamentalnych praw i interesów osób niepełnosprawnych, o które każdego dnia walczymy, Þroskahjálp wysłał zapytania i prośbę o wyjaśnienie sytuacji i zajęcie stanowiska do urzędu gminy Reykjanesbær oraz do syslumadurinn w okręgu Suðurnes, a kopię tej wiadomości rozesłał między innymi do Ministerstwa Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz do urzędu ochrony praw osób niepełnosprawnych.
 
Stowarzyszenie Þroskahjálp oczekuje na odpowiedź i żąda wyjaśnień w trybie natychmiastowym.