Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (aldurstengd örorkubót), 294 mál.

Landssamtökin Þrokahjálp þakka fyrir að hafa fengið frumvarpið sent til umsagnar.

Aldurstengdri örorkuuppbót er m.a. ætlað að koma til móts við þann hóp sem hefur oft óverulegar lífeyris- og  fjármagnstekjur. Þá er eignastaða þess hóps oft lakari en þeirra sem verða fyrir skerðingu eða veikjast síðar á lífsleiðinni. Það á við hjá fólki sem svo háttar til um og hefur verið á örorkubótum og nær 67 ára aldri.

Með vísan til framangreinds lýsa Landssamtökin Þroskahjálp stuðningi við frumvarpið.

 

Virðingarfyllst,

Bryndís Snæbjörndsdóttir, formaður Þroskahjálpar

Árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar

Frumvarpið sem umsögnin á við má skoða hér