Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um frumvarp til laga um almannatryggingar og félagslega aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), 33. mál.

Landssamtökin Þroskahjálp þakka fyrir að fá frumvarpið sent til umsagnar og vilja koma eftirfarandi á framfæri við velferðarnefnd og Alþingi varðandi það.

Öryrkjar eru sá hópur fólks sem býr við alverstu kjörin í íslensku samfélagi. Mjög mikilvægt er að greiða fyrir að öryrkjar sem geta unnið og aflað sér einhverra tekna til viðbótar þessum lágu örorkubótum geti gert það. Hvati til þess er mikilvægur fyrir þá einstaklinga sem í hlut eiga og samfélagið í heild.

Landssamtökin Þroskahjálp lýsa því stuðningi við frumvarpið og hvetja velferðarnefnd að beita sér fyrir því að það verði samþykkt.

 

Virðingarfyllst,

f.h. Landssamtakanna Þroskahjálpar,

Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður.

Árni Múli Jónasson, framkvæmdastjóri.

Frumvarpið sem umsögnin á við má skoða hér