MÚRBRJÓTUR LANDSSAMTAKANNA ÞROSKAHJÁLPAR 2018

Múrbrjótshafar
Múrbrjótshafar

Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Þorpið, frístundamiðstöð á Akranesi og Geitungarnir, vinnu- og virknitilboð í Hafnarfirði, hljóta Múrbrjótinn 2018.

Alþjóðadagur fatlaðs fólks er 3. desember ár hvert. Í tilefni af því og í tengslum við samkomu sem Ás styrktarfélag og Átak, félag fólks með þroskahömlun héldu í tilefni dagsins og þess að félögin eiga 60 og 25 ára afmæli á þessu ári veitti Þroskahjálp viðurkenningu sína, Múrbrjótinn.

Múrbrjóturinn dregur nafn sitt af því að viðurkenningin er veitt þeim sem að mati samtakanna brjóta niður múra í réttindamálum og viðhorfum til fatlaðs fólks og stuðla þannig að því að það fái tækifæri til að verða fullgildir þátttakendur í samfélaginu og til að lifa eðlilegu lífi til jafns við aðra.

Verðlaunagripurinn er smíðaður á handverkstæðinu Ásgarði þar sem fólk með þroskahömlun starfar.

Múrbrjótar Þroskahjálpar 2018.

-----

Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Þorpið, frístundamiðstöð á Akranesi, hljóta Múrbrjót Landssamtakanna Þroskahjálpar 2018  vegna framlags í þágu margbreytileikans og jafnra tækifæra.

Ruth Jörgensdóttir Rauterberg, þroskaþjálfi og aðjunkt við Menntavísindasviðs HÍ og frístundamiðstöðin Þorpið á Akranesi hafa þróað tómstundastarf með margbreytilegum hópum sem byggir á samvinnu, þar sem allir geta tekið virkan þátt, tileinkað sér nýja þekkingu og öðlast ný sjónarhorn.

Frístundamiðstöðin Þorpið sinnir frístundastarfi og forvörnum með börnum og ungmennum.  Í því starfi er lögð mikil áhersla á að mæta þörfum hvers og eins og miða starfsemina út frá þörfum samfélagsins hverju sinni. Í öllu starfi Þorpsins er gert ráð fyrir margbreytileika mannlífsins og hver og einn getur fengið hvatningu og stuðning við hæfi í sínu tómstundastarfi.

Á undanförnum árum hefur starfsemi Þorpsins þróast.  Samhliða þessari þróun rannsakaði Ruth, með stuðningi og samstarfi við stjórnendur Þorpsins, með þátttöku-starfendarannsókn frístundastarfið þar sem meginmarkmiði var að skapa vettvang fyrir samvinnu barna og leiðbeinenda frístundamiðstöðvarinnar í þeim tilgangi að þróa tómstundastarf með margbreytilegan hóp 10–12 ára barna.

Meginniðurstaða rannsóknarinnar Ruthar erað hugmyndafræði eins samfélags fyrir alla (e. inclusion) þarf að koma innan frá.  Innleiðing á hugmyndafræðinni og tómstundastarfi með margbreytilega hópa barna er námsferli sem byggir á samvinnu sem felst í því að allir samstarfsaðilar taki virkan þátt, öðlast ný sjónarhorn og læra.   Þannig verður þróunin í starfinu í gegnum samvinnu, þar sem allir leggja sig fram um að nýta tækifærin til þátttöku, takast á við hindranir, skilja hver annan og tileinka sér viðhorf og gildi og horfa á margbreytileikann sem tækifæri. 

Eitt samfélag fyrir alla er hugsjón, tækifæri, verkefni og áskorun sem þarf frumkvæði, sveigjanleika, umburðarlyndi, sköpunarkraft og hugrekki.

Í kjölfar rannsóknarinnar hefur þessi hugsjón verið leiðandi í öllu starfi Þorpsins með það markmiði að skapa samveru barna og ungmenna tilgang og rými, þar sem hver og einn fær tækifæri til þess að þróa sína hæfileika og iðka sín áhugamál með öðrum.

 

Geitungarnir, vinnu- og virknitilboð í Hafnarfirði, hljóta Múrbrjót Landssamtakanna Þroskahjálpar 2018 vegna framlags í þágu aukinna tækifæra fatlaðs fólks á vinnumarkaði.

Geitungarnir, vinnu- og virknitilboð, felur í sér aukin tækifæri fatlaðs fólks með miklar stuðningsþarfir til þátttöku á almennum vinnumarkaði. Lögð er áhersla á að hugmyndir notanda ráði för. Nýbreytnin í starfi Geitunganna felst í því að einstaklingar með miklar stuðningsþarfir fá tækifæri til að reyna sig á almennum vinnumarkaði með stuðningi aðstoðarmanna. Fyrirtæki í Hafnarfirði hafa tekið virkan þátt og boðið upp á starfsprófanir fyrir Geitunga með góðum árangri.

Geitungarnir eru virknitilboð þar sem leitast er við að  hafa fjölbreytta valkosti og boðið upp á starfsþjálfun/starfsprófun á almennum vinnumarkaði með ófötluðu fólki. Unnið er að því að byggja brú, fyrir þá sem það vilja, frá hæfingu yfir í atvinnu með stuðningi á almennum vinnumarkaði. Einnig er unnið að skapandi verkefnum í húsnæði Geitunganna og unnið markvisst að valdeflingu hvers og eins með fræðslu, vinnu og/eða virkni.

Verkefnið er unnið í samvinnu við notendur. Notendur völdu nafn á vinnustaðinn og tóku þau virkan þátt í að móta vinnuumhverfið. Hugmyndir að vinnustöðum koma frá notendum þjónustunnar og þeir stýra vali á hvernig fyrirtæki eða stofnun er leitað til varðandi starfsþjálfun. Óskir og áherslur í fræðslu koma frá þörfum og óskum notenda sem og hugmyndir að nýjum skapandi verkefnum. Hópur fatlaðs fólks sem áður hafði lítil tækifæri til að nýta krafta sína á almennum vinnumarkaði fær nú reyna sig í starfi á almennum vinnumarkaði.

Geitungarnir voru upphaflega tilraunaverkefni sem Hafnarfjarðarbær fór af stað með haustið 2015. Tilraunin var samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar og Hafnarfjarðarbæjar til eins árs og sneri að nýsköpun og atvinnuþjálfun fatlaðs fólks. Verkefnið er í dag rekið af Hafnarfjarðarbæ og er hluti þeirrar þjónustu sem bærinn býður upp á.