Skýrsla um heildarendurskoðun á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

Skýrsla starfshóps um heildarendurskoðun á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir er komin út.
 
Í skýrslunni koma fram fjölmargar tillögur sem skiptast á mörg málasvið, þ.e. húsnæðis- og búsetumál, atvinnumál, notendastýrða persónulega aðstoð (NPA), hvernig staðið er að samráði aðila og mat á stuðningsþörf.
 
Fram kemur á vef Stjórnarráðsins að félags- og vinnumarkaðsráðuneytið muni rýna efni tillagnanna og gera tillögu um frekari úrvinnslu og næstu skref. „Við þá vinnu verða ákvæði í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna höfð til hliðsjónar. Skýrsla starfshópsins er mikilvægt innlegg í vinnu við lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, en kveðið er á um lögfestingu hans í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.“