Ályktanir af landsþingi 2021 | Auðlesið mál

 • Þroskahjálp hélt landsþing 9. október á Grand Hótel.

 • Landsþing er haldið á 2 ára fresti. Þar hittist fólk sem tekur þátt í starfi Þroskahjálpar til að ræða saman, kjósa í stjórn og fleira.

 • Á landsþinginu voru samþykktar ályktanir.

 • Ályktun eru eins og blaðagreinar eða tilkynningar. Þá er fundur að senda frá sér texta um mál sem fólki finnst mikilvægust.

 • Málin sem stjórn Þroskahjálpar lagði fyrir fundin eru mál sem Þroskahjálp er alltaf að vinna.

 • Þroskahjálp ætlar áfram að vinna í þessum málum.

 • Við vonum að samfélagið hlusti á það sem við höfum að segja og taki undir. 

 • Þetta eru 11 ályktanir. Smelltu á plúsinn (+) til að lesa meira um hvert mál.

 

Að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

 • Við viljum að Alþingi sýni fötluðu fólki og  mannréttindum fatlaðs fólks virðingu.
 • Við viljum að samningur Sameinuðu þjóðanna verði lögfestur strax.
 • Að lögfesta þýðir að samningurinn verður settur inn í öll íslensk lög sem við á.
 • Alþingi samþykkti að gera það fyrir 13. desember 2020. Bráðum er ár síðan það var og við bíðum enn.
 • Ef samningurinn er lögfestur þýðir það að fatlað fólk hefur betri vernd í lögunum.
 • Ef samningurinn er lögfestur þá þarf allt samfélagið að hugsa um réttindi fatlaðs fólks.

Að fullgilda valkvæðan viðauka við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

 • Þroskahjálp vill að Alþingi fullgildi valkvæðan viðauka við samninginn um réttindi fatlaðs fólks.
 • Að fullgilda valkvæðan viðauka þýðir að það eigi að nota sérstakan aukakafla í samningnum.
 • Það sem stendur í valkvæða viðaukanum er að fólk getur leitað til sérfræði-nefndar um samninginn.
 • Ef íslensk stjórnvöld hafa ekki veitt fötluðu fólki þau réttindi sem það á að fá getur fatlaði einstaklingurinn fengið að segja frá sínu máli í útlöndum fyrir nefnd af sérfræðingum. 
 • Það þarf fyrst að fara fyrir dómstóla og margt fleira áður en það er hægt að fara og tala við sérfræði nefndina.
 • Ísland þarf að ákveða að taka þátt með því að fullgilda valkvæða viðaukann.
 • Þroskahjálp vill að Ísland geri það. Það er betra fyrir mannréttindi og öryggi fatlaðs fólks að gera það.
 • Alþingi samþykkti að gera það fyrir 13. desember 2020. Bráðum er ár síðan það var og við bíðum enn.

Að stofna mannréttindastofnun til að fylgjast með að fatlað fólk njóti mannréttinda

 • Þroskahjálp vill að það verði búin til mannréttindastofnun sem á að fylgjast með að fatlað fólk njóti mannréttinda.
 • Ísland á að stofna mannréttindastofnun því það stendur í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
 • Það eru 5 ár síðan Ísland átti að búa til mannréttindastofnun en þau hafa ekki ennþá gert það.
 • Það er mjög mikilvægt að það sé verið að fylgjsst með því að fatlað fólk fái mannréttindi sem það á að fá.

Setja lög sem segja að það megi ekki mismuna fötluðu fólki

 • Þroskahjálp vill að það verði sett lög á Alþingi sem banna að fötluðu fólki sé mismunað.
 • Alþingi á að vera búið að setja svona lög fyrir 2 árum síðan en er ekki ennþá búið að því.

Fatlað fólk á flótta sem vill búa á Íslandi 

 • Þroskahjálp vill að það verði búnar til betri reglur um það þegar fatlað fólk sem er á flótta vegna þess að það ríkir stríð eða önnur neyð í heima-landi þess. 
 • Fólk sem er að flýja neyðar-ástand þarf stuðning og vernd.
 • Fatlað fólk á flótta þarf sérstaklega á því að halda að fá hjálp því þau eru fötluð.
 • Ísland á að taka á móti fötluðu fólki sem er á flótta, það er skylda.
 • Þetta kemur fram í mannréttinda-samningum sem þjóðir um allan heim hafa gert.
 • Ísland hefur ekki staðið sig nógu vel í þessu.
 • Það þarf meiri fræðslu um réttindi fatlaðs fólks fyrir fólk sem vinnur í þessum málum.

Þjónusta á að fylgja fötluðum börnum þar sem þau eru

 • Þroskahjálp vill segja þeim sem veita stuðnings-þjónustu að þjónustan sem fötluð börn fá á að fylgja þeim.
 • Þjónustan er alltof oft föst í húsinu þar sem fatlaða barnið er og fylgir ekki barninu.
 • Þegar COVID-19 var sáum við hvað það er mikilvægt að þjónustan fari með fatlaða barninu þar sem það er.
 • Mörg börn fengu litla eða enga aðstoð heim til sín í COVID-19 því þjónustan vildi ekki færa sig heim. 

Ofbeldi gegn fötluðu fólki

 • Þroskahjálp vilja að fatlað fólk sem verður fyrir ofbeldi fái betri stuðning.
 • Fatlað fólk er líklegra til að verða fyrir ofbeldi en ófatlað fólk.
 • Rannsóknir sýna að fatlað fólk lendir frekar í ofbeldi en ófatlað fólk.
 • Þolendur eru þeir sem verða fyrir ofbeldi.
 • Fatlaðir þolendur þurfa stuðning og aðstoð. Til dæmis þegar lögreglan rannsakar mál, þegar málið fer fyrir dómstóla og þegar þolandi þarf andlegan stuðning eins og að fara til sálfræðing.

Tækifæri til að fara í nám eftir starfsbraut

 • Þroskahjálp vill að allir sem eru að útskrifast af starfsbraut í framhaldsskóla fái að stunda nám áfram.
 • Það þurfa að vera tækifæri til að mennta sig. Til dæmis verknám, tækninám og listnám.
 • Það eru alltof fá tækifæri fyrir ungt fólk sem er að klára starfsbraut.
 • Ísland er búið að lofa að fara eftir samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
 • Í samningnum er sagt að það eigi að gefa öllum tækifæri til að mennta sig.
 • Ísland vill líka fylgja heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Þar er talað um Menntun fyrir alla.

Atvinnu-tækifæri fyrir fatlað fólk

 • Þroskahjálp vill að það verði skylda að gefa fötluðu fólki tækifæri til að vinna hjá sveitarfélögum og ríkinu.
 • Ríkið og sveitarfélögin bjóða upp á allskonar störf og þjónustu, til dæmis bókasöfn, sundlaugar, þjónustu-miðstöðvar, skrifstofustörf og útistörf.
 • Ísland er búið að lofa að fara eftir samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
 • Í samningnum er sagt að það eigi að laga vinnu-markaðinn fyrir fatlað fólk og hjálpa því.

Geð-heilbrigðisþjónusta og fíkni-meðferð fyrir fólk með þroskahömlun og fólk á einhverfurófi

 • Fólk með þroskahömlun og fólk á einhverfurófi þarf að fá betri geð-heilbrigðisþjónustu og aðstoð ef það er með fíkni-vanda.
 • Geð-heilbrigði er hvernig manni líður. Sumir hafa þunglyndi eða annan geð-heilsu-vanda.
 • Fíkn er þegar við ráðum ekki við til dæmis að drekka áfengi (bjór, vín og fleira) eða erum með vandamál tengd mat (borðum hættulega lítið eða hættulega mikið).
 • Stundum notar fatlað fólk fíkni-efni, eins og áfengi eða mat, til að láta sér líða betur.
 • Stundum líður fötluðu fólki illa því það fær ekki nógu góða aðstoð eða verður fyrir fordómum.
 • Fatlað fólk þarf að fá aðstoð ef því líður illa.

 

Örorka

 • Það þarf að breyta örorku-kerfinu.
 • Fatlað fólk þarf að fá laun sem það getur lifað af.
 • Fatlað fólk þarf líka að mega vinna og taka þátt.
 • Ríkisstjórnin sem var síðast ætlaði að gera þetta en stóð ekki við loforð sín. 
 • Þroskahjálp vill að ný ríkisstjórn standi við loforð sín.

Skoðaðu auðlesið.is til að skoða upplýsingar á auðlesnu máli!