Þroskahjálp i stowarzyszenia członkowskie, tekst łatwy do przeczytania

 • Þroskahjálp pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im możliwość korzystania ze swoich praw. Skupia się na pomaganiu osobom niepełnosprawnym umysłowo oraz wszystkim niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży.

 • Þroskahjálp przestrzega Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Działa również zgodnie z Konwencją o prawach dziecka.

 • W Þroskahjálp jest około 20 grup. Są to grupy dla osób niepełnosprawnych, dla osób z niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz dla osób pracujących dla niepełnosprawnych i z niepełnosprawnymi. 

 • Grupy te działają na terenie całej Islandii i liczą 6000 członków. 

 • Þroskahjálp współpracuje również z grupami zagranicznymi, które także walczą o prawa osób niepełnosprawnych.

 

Walka o prawa

 • Stowarzyszenie Þroskahjálp  kładło największy nacisk na prawach człowieka.

 • Chce, aby społeczeństwo zajęło się kwestią praw osób niepełnosprawnych.

 • Osoby niepełnosprawne muszą być zaangażowane we wszystkie działania związane ze sprawami, które ich dotyczą, i należy zawsze prosić je o opinie.

 • Społeczeństwo jest zróżnicowane i każdy powinien cieszyć się prawami i mieć możliwości. 

 • Osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same prawa, jak inni. Powinny otrzymać pomoc, by mogły prowadzić dobre i niezależne życie. 

 • Þroskahjálp w szerokim zakresie współpracuje z władzami: z państwem i z gminami. Þroskahjálp nieustannie monitoruje sytuację i wywiera presję na władze, aby zapewniały osobom niepełnosprawnym należne im prawa i usługi. Stara się wywierać presję, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym takie same prawa i możliwości, jakimi dysponują inne osoby mieszkające w Islandii.

 • Islandia zobowiązała się do przestrzegania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i jest wiele rzeczy, które Islandia mogłaby zrobić lepiej. Osoby niepełnosprawne nadal nie otrzymują odpowiednich usług i wsparcia, aby móc powiedzieć, że istnieje pełna równość.

 • To oznacza, że praca stowarzyszenia Þroskahjálp jest dziś tak samo ważna, jak w chwili jego założenia w 1976 r. Musimy nadal walczyć o prawa osób niepełnosprawnych.

Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat pracy Þroskahjálp? 

 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Þroskahjálp na adres e-mail, throskahjalp@throskahjalp.is, lub o telefon pod numer 588 9390. 

 • Możesz również umówić się na rozmowę w Þroskahjálp. Dostępni są tłumacze telefoniczni.